Glucophage Keymoment 2017 Ver 2

 

Glucophage 2017 Keymoment

Video chiếu trong sự kiện khách hàng, nói về hành trình phát triển và thành tựu đạt được trong 60 năm qua trong việc hỗ trợ điều trị đái tháo đường.


Sản phẩm khác

Comments