[EduForest+] Các bạn có yêu chúng không?

Đây là số đầu tiên trong dự án Social của BlueForest Media, là một ý tưởng phù hợp với nội dung mà EduForest+ gửi đến các bạn. Vì biển là nguồn tài nguyên vô giá, cung cấp cho con người các nguồn lợi (nhưng không hề vô tận), hãy chung tay bảo vệ Biển vì môi trường, vì tài nguyên biển.

Hãy gửi đến chúng tôi ý tưởng về  giáo dục & cộng đồng. Đó là một sự ủng hộ dành cho sự phát triển chung của chúng ta. Like & Share đến bạn bè để ủng hộ EduForest+ nhé!


Sản phẩm khác

Comments